Portfólio

Studio Mendelssohn je nezávisle riadené kreatívne štúdio. Zameriava sa na branding, vizuálne identity a digitálny dizajn.